<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa nr. 68</h1> <h3>strony szkoły podstawowej nr 68 im. Artura Oppmana (dawniej Szenwalda)</h3> <p>oppman szkoła podstawowa 68 warszawa szenwald lucjan or-ot</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://oppman.yoyo.pl" rel="nofollow">oppman.yoyo.pl</a></p> </div>